Za operaterje

Družba Mega M, na podlagi odločb Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) št. 38244-3/2014/2 z dne 29.7.2014 in št. 38244-16/2014/2 z dne 30.9.2014, objavlja:

Za dodatne informacije nam pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov ic@megatel.si
Vlogo za medomrežno povezavo pošljite na naslov:
Mega M d.o.o.
Oddelek za regulativo in domače operaterje
Rudarska cesta 6
3320 Velenje
S pripisom "Zahteva za medomrežo povezovanje - NE ODPIRAJ"

Strategija inovacij - projekt EUREKA i-MEDO - razvoj VAS storitev