Za operaterje

Družba Mega M, na podlagi odločbe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) št. 38244-7/2019/2 z dne 13.12.2019, objavlja:

Za dodatne informacije nam pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov ic@megatel.si
Vlogo za medomrežno povezavo pošljite na naslov:
Mega M d.o.o.
Oddelek za regulativo in domače operaterje
Rudarska cesta 6
3320 Velenje
S pripisom "Zahteva za medomrežo povezovanje - NE ODPIRAJ"