Obvestila in novosti


Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje

(24.12.2021)

Skladno z Uredbo (EU) št. 2017/920 se s 1.1.2022 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju, in sicer se bo cena za 1 GB znižala s 3,00 EUR na 2,50 EUR brez DDV.

Tako se pri nekaterih naročniških paketih poveča količina iz domačega zakupa podatkov, ki je na voljo v EU gostovanju.

Maloprodajni pribitki za podatkovni prenos, ki preseže politiko poštene uporabe, se bodo do porabe vseh zakupljenih količin od 1. 1. 2022 dalje obračunavali po nižji ceni 3,05 EUR/GB z DDV (trenutno 3,66 EUR/GB).

Seznam dodatnih mobilnih zakupov, pri katerih se bo 1.1.2022 brez dodatnih stroškov povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife, lahko za svoj paket preverite v tabeli spodaj.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličite na 03 777 0040, oziroma obiščete www.megatel.si.

Sprememba podatkovnega prenosa v mobilnih paketih

Paket Podatkovni prenos v EU 2021 Podatkovni prenos v EU 2022
Začetni 1 GB 1 GB
Mini 1,5 GB 1,5 GB
Enostavni 3,82 GB 4,58 GB
Osnovni 4,91 GB 5,90 GB
Zahtevni 7,10 GB 8,52 GB
Napredni 8,19 GB 9,83 GB
Poslovni 10,92 GB 13,11 GB
Premium 13,66 GB 16,39 GB

Dodatni zakupi prenosa podatkov se prištejejo k vsebini prenosa podatkov naročniškega paketa ter s formulo v besedi »maloprodajna cena paketa brez DDV se deli z regulirano veleprodajno ceno brez DDV (2,50 EUR za 2022) in rezultat pomnoži s številom dva.« izračuna količino prenosa podatkov v EU. Plastično pa formula izgleda takole: "(Naročnina / 2.50) x 2" pridobite v GB količino prenosa podatkov v EU.