Obvestila in novosti


Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje

(01.12.2020)

Skladno z Uredbo (EU) št. 2017/920 se s 1.1.2021 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju, in sicer se bo cena za 1 GB znižala s 3,50 EUR na 3,00 EUR brez DDV.

Tako se pri nekaterih naročniških paketih poveča količina iz domačega zakupa podatkov, ki je na voljo v EU gostovanju.

Maloprodajni pribitki za podatkovni prenos, ki preseže politiko poštene uporabe, se bodo do porabe vseh zakupljenih količin od 1. 1. 2021 dalje obračunavali po nižji ceni 3,66 EUR/GB z DDV (trenutno 4,27 EUR/GB).

Seznam dodatnih mobilnih zakupov, pri katerih se bo 1.1.2021 brez dodatnih stroškov povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife, lahko za svoj paket preverite v tabeli spodaj.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličite na 03 777 0040, oziroma obiščete www.megatel.si.

Sprememba podatkovnega prenosa v mobilnih paketih

Paket do 31.12.2020 prenos podatkov v EU od 1.1.2021 prenos podatkov v EU
Začetni 1 GB 1 GB
Mini 1,5 GB 1,5 GB
Enostavni 3,27 GB 3,82 GB
Osnovni 4,21 GB 4,91 GB
Zahtevni 6,08 GB 7,10 GB
Napredni 7,02 GB 8,19 GB
Poslovni 9,36 GB 10,92 GB
Premium 11,70 GB 13,66 GB

Dodatni zakupi prenosa podatkov se prištejejo k vsebini prenosa podatkov naročniškega paketa ter s formulo v besedi »maloprodajna cena paketa brez DDV se deli z regulirano veleprodajno ceno brez DDV (3,00 EUR za 2021) in rezultat pomnoži s številom dva.« izračuna količino prenosa podatkov v EU. Plastično pa formula izgleda takole: "(Naročnina / 3.00) x 2" pridobite v GB količino prenosa podatkov v EU.


Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje

(04.12.2019)

Skladno z Uredbo (EU) št. 2017/920 se s 1.1.2020 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju, in sicer se bo cena za 1 GB znižala s 4,50 EUR na 3,50 EUR brez DDV.

Tako se pri nekaterih naročniških paketih poveča količina iz domačega zakupa podatkov, ki je na voljo v EU gostovanju.

Maloprodajni pribitki za podatkovni prenos, ki preseže politiko poštene uporabe, se bodo do porabe vseh zakupljenih količin od 1. 1. 2020 dalje obračunavali po nižji ceni 4,27 EUR/GB z DDV (trenutno 5,49 EUR/GB).

Seznam dodatnih mobilnih zakupov, pri katerih se bo 1.1.2020 brez dodatnih stroškov povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife, lahko za svoj paket preverite v tabeli spodaj.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličite na 03 777 0040, oziroma obiščete www.megatel.si.

Sprememba podatkovnega prenosa v mobilnih paketih

Paket do 31.12.2019 prenos podatkov v EU od 1.1.2020 prenos podatkov v EU
Začetni 1 GB 1 GB
Mini 1,5 GB 1,5 GB
Enostavni 2,5 GB 3,27 GB
Osnovni 3,27 GB 4,21 GB
Zahtevni 4,73 GB 6,08 GB
Napredni 5,46 GB 7,02 GB
Poslovni 7,28 GB 9,36 GB
Premium 9,10 GB 11,70 GB

Dodatni zakupi prenosa podatkov se prištejejo k vsebini prenosa podatkov naročniškega paketa ter s formulo v besedi »maloprodajna cena paketa brez DDV se deli z regulirano veleprodajno ceno brez DDV (3,50 EUR za 2020) in rezultat pomnoži s številom dva.« izračuna količino prenosa podatkov v EU. Plastično pa formula izgleda takole: "(Naročnina / 3.50) x 2" pridobite v GB količino prenosa podatkov v EU.