Zgodovina MEGA M d.o.o.

Podjetje se uspešno razvija vse od leta 2002. Skozi leta so osnovni storitvi, tranzitu mednarodnega telefonskega prometa, postopoma dodajali nove telekomunikacijske storitve. Danes uporabnikom nudijo celovit nabor komunikacijskih rešitev in z vrhunskim znanjem in infrastrukturo odgovarjajo na izzive prihodnosti.

ZAČETEK 2002

V Evropi so na prelomu tisočletja začeli padati monopoli tradicionalnih, uveljavljenih telekomunikacijskih operaterjev. Obdobje zaznamuje hiter razvoj digitalne obdelave signalov in s tem tehnologij, ki so omogočale učinkovit prenos telefonskega prometa preko internetnih omrežij. Na trgu se je pojavila konkurenca uveljavljenim tradicionalnim ponudnikom telekomunikacijskih storitev. Najbolj izrazita je bila v tržnem segmentu tranzita mednarodnih telefonskih pogovorov, kjer so bile marže in razlike v ceni tradicionalno najvišje. V podjetju Mega M so takrat postavili vozlišča v Londonu in v Ljubljani ter pričeli s tranzitom mednarodnega telefonskega prometa znotraj Evrope in medcelinsko.
ZAČETEK 2002
CELOVIT SISTEM IP TELEFONIJE

CELOVIT SISTEM IP TELEFONIJE

V naslednjih letih so vzpostavili celovit sistem zagotavljanja IP telefonije poslovnim uporabnikom. Bili so med prvimi operaterji na trgu, ki so ob zagotavljanju visoke kakovosti delovanja in dodatnih funkcionalnosti sistema lahko ponudili prehod iz tradicionalnih sistemov na IP telefonijo. Pomemben prodajni element je bil znižanje stroškov, predvsem naročnin in klicev v tujino.

DIGITALIZACIJA

V tem obdobju smo bili priča zatonu klasičnega faksa, ki so ga v podjetju svojim strankam v celoti digitalizirali in poenostavili. Prav tako so digitalizirali analogne alarmne sisteme in s tem zvišali njihovo zanesljivost.
DIGITALIZACIJA
CELOVITE REŠITVE

CELOVITE REŠITVE

Z razvojem tehnologije so uporabniki potrebovali vedno bolj celovite rešitve. Poleg nenehnega dodajanja novih funkcionalnosti sistemu IP telefonije so v podjetju kmalu dodali še storitev dostopa do interneta. Na ta način so poslovnim uporabnikom ponudili polno funkcionalno storitev IP telefonije. Ena poglavitnih prednosti podjetja je bila fleksibilnost uporabe razpoložljive telekomunikacijske infrastrukture. Nabor storitev so uporabnikom ponudili neodvisno od tehnologije dostopovnega omrežja. Pri tem je bil edini kriterij zagotovljena kakovost infrastrukture.

OPTIČNO OMREŽJE

Z leti so dostopovna telekomunikacijska omrežja postajala vse zmogljivejša, penetracija optičnega omrežja je bila vsako leto večja. To je omogočalo višje hitrosti prenosa tudi na bakrenem omrežju, ki je postajalo vse bolj omejeno le na zadnjih nekaj sto metrov povezljivosti.
OPTIČNO OMREŽJE
RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU

RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU

S hitrim razvojem širokopasovnih telekomunikacijskih omrežij se je odprla pot razvoju novi paleti storitev računalništva v oblaku. Mega M je trendom sledil in postavil sodoben, zmogljiv datacenter, ki je zagotavljal storitve najema strežniških kapacitet. Strankam, ki so tradicionalno imele vso strežniško infrastrukturo nameščeno lokalno, so ponudili fleksibilno in cenovno privlačno alternativo, ki je poleg enostavnosti omogočala tudi zunanje izvajanje spremljajočih funkcij informatike.

DANES

Trenutno ima Mega M vso potrebno telekomunikacijsko in informacijsko infrastrukturo, s katero poslovnim uporabnikom zagotavlja najsodobnejše storitve IP in mobilne telefonije ter storitve dostopa do interneta in računalništva v oblaku.
DANES