Pogoji za sklenitev naročniškega razmerja

1. Fizične osebe (zaposleni)

 • Veljaven osebni dokument s sliko sklenitelja naročniškega razmerja: osebna izkaznica ali potni list,

 • podatek o davčni številki,

 • podatek o zaposlitvi,

 • polnoletnost osebe oz. ima porotnika.

2. Upokojenci

 • Veljaven osebni dokument s sliko sklenitelja naročniškega razmerja: osebna izkaznica ali potni list,

 • podatek o davčni številki,

 • obvestilo ZPIZ – odrezek zadnje pokojnine ali kartica za upokojence.

3. Študenti

 • Veljaven osebni dokument s sliko sklenitelja naročniškega razmerja: osebna izkaznica ali potni list,

 • podatek o davčni številki,

 • porok, ki izpolnjuje vse pogoje ob sklenitvi naročniškega razmerja pri Mega M (če študent ni polnoleten) in podpiše poroštveno izjavo ob sklenitvi naročniškega razmerja.

4. Nezaposlena oseba

 • Porok, ki izpolnjuje vse pogoje ob sklenitvi naročniškega razmerja pri Mega M (zaposlena oseba s stalnim prebivališčem in redno zaposlitvijo v RS ali pravna oseba s sedežem ali podružnico v RS) in podpiše poroštveno izjavo ob sklenitvi naročniškega razmerja.

5. Tujci (državljani eu)

 • Veljaven potni list,

 • delovno dovoljenje ali potrdilo o zaposlitvi, ki ga izda delodajalec,

 • davčno številko, ki jo prejmejo od Davčne uprave Republike Slovenije. ALI

 • porok, ki izpolnjuje vse pogoje ob sklenitvi naročniškega razmerja pri Mega M (zaposlena oseba s stalnim prebivališčem in redno zaposlitvijo v RS ali pravna oseba s sedežem ali podružnico v RS) in podpiše poroštveno izjavo ob sklenitvi naročniškega razmerja.

6. Tujci (nedržavljani EU)

 • Veljavno potrdilo ali dovoljenje za bivanje na območju Republike Slovenije, veljaven osebni dokument s sliko sklenitelja naročniškega razmerja: osebna izkaznica ali potni list,

 • osebna izkaznica za tujce ali drug osebni dokument, ki ga je izdal pristojni organ Republike Slovenije (z obdobjem veljavnosti vsaj 2 let),

 • davčna številka (ki jo je izdal DURS),

 • veljavni potni list ali drug osebni dokument, ki ga je izdal pristojni organ tuje države,

 • potrdilo o zaposlitvi (tj. originalna pogodba ali potrdilo delodajalca). ALI

 • porok, ki izpolnjuje vse pogoje ob sklenitvi naročniškega razmerja pri Mega M (zaposlena oseba s stalnim prebivališčem in redno zaposlitvijo v RS ali pravna oseba s sedežem ali podružnico v RS) in podpiše poroštveno izjavo ob sklenitvi naročniškega razmerja.

7. Pravna oseba in samostojni podjetnik

 • Podatek o davčni številki ali potrdilo o registraciji, če je podjetje davčni zavezanec po zakonu o DDV (preverimo v BIZI ali AJPES),

 • osebni dokument s sliko sklenitelja naročniškega razmerja: osebna izkaznica ali potni list. Če oseba NI zastopnik podjetja, mora biti priloženo pooblastilo zastopnika podjetja,

 • žig podjetja (če podjetje posluje z njim),

a) PRAVNA OSEBA in SAMOSTOJNI PODJETNIK – ni poslovanja:

 • ne glede na to, ali je na novo registriran ali je registracija starejšega datuma): lahko sklene naročniško razmerje le v primeru, če ima poroka, ki izpolnjuje vse pogoje ob sklenitvi naročniškega razmerja pri Mega M

b) PRAVNA OSEBA in SAMOSTOJNI PODJETNIK – tuji državljan:

 • lahko sklene naročniško razmerje le v primeru, če ima poroka, ki je državljan RS in izpolnjuje vse pogoje ob sklenitvi naročniškega razmerja pri Mega M

Dodatek:

1. NAROČNIŠKO RAZMERJE SKLENE DRUGA OSEBA V IMENU SKLENITELJA:

 • Notarsko overjeno pooblastilo od naročnika in osebni dokument prevzemnika kartice SIM

2. POROK

 • Veljaven osebni dokument s sliko poroka: osebna izkaznica ali potni list,

 • Podatek o davčni številki,

 • podatek o zaposlitvi (polno ime podjetja, točen naslov, stacionarna telefonska številka),

 • upokojenec potrdilo ZPIZ ali kartica upokojencev.

3. Posrednik

 • Veljaven osebni dokument s sliko poroka: osebna izkaznica ali potni list,

 • Podatek o davčni številki