Pogoji uporabe

1. Uvod

Spletna stran Mega M je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse strani na naslovu https://www.megatel.si. Avtorska dela, ki so na kakeršenkoli način vključena v spletno stran (na primer vsebine, članki, slikovni material in podobno) so avtorsko varovana.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (na primer kopiranje, reproduciranje, distribuiranje …) v komercialne namene je prepovedana.

2. Omejitev odgovornosti

Podjetje Mega M se bo trudilo, da bodo podatki na spletni Strani pravilni in ažurni in da bo spletna stran delovala nemoteno, vendar Mega M niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in posodobitvah spletne strani ne more biti odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Mega M lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

3. Varstvo podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Mega M pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za interno rabo Mega Ma in jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).

4. Informacije o obdelavi osebnih podatkov z videonadzorom

Upravljavec videonadzornega sistema: Mega M d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): (03) 777 00 34, varstvo.podatkov@megatel.si

Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje nadzora vstopa v stavbo, varovanje oseb, nadzor in varovanje premoženja

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen: slika, datum in ura posnetka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: zakoniti interes delodajalca in lastnika nepremičnine

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

  • Mega M d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje
  • policija,
  • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

5. Zaščita avtorskih pravic

To spletno mesto je izključna last podjetja Mega M d.o.o., zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Kakršnokoli reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti, dajanje v najem ali predelovanje vsebine spletnih strani https://www.megatel.si je dovoljeno le z izrecnim dovoljenjem podjetja Mega M d.o.o. Povzemanje vsebine spletnih strani brez vednosti podjetja Mega M d.o.o. ni dovoljeno.

6. Zunanje povezave

Del našega spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za vsebino na teh straneh ne odgovarjamo.

7. Sprememba pogojev

Mega M d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja pogojev uporabe spletnega mesta brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje.

8. Elektronska sporočila

Področje neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij v Sloveniji urejajo trije zakoni, dva specialna (Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) ter sistemski zakon (Zakon o varstvu osebnih podatkov). Mega M deluje v skladu z določili:

  • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
  • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

9. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Mega M ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Mega M kot ponudnik, ki se ukvarja tudi s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRS). Platforma SRS se nahaja na elektronski povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Velenje, 11.07.2023