Najem prostora in IKT storitev v podatkovnem centru MegaTel

Nudimo sodoben sistemski prostor, grajen po najsodobnejših varnostnih standardih, ki omogoča povezavo preko interneta ali individualne podatkovne povezave preko različnih operaterjev.

V sklopu storitve vam zagotavljamo celovito tehnično podporo, najvišjo stopnjo varnosti in zanesljivosti delovanja lastne opreme.

Storitev obsega:

 • Namestitev IKT opreme v podatkovni center glede na potrebe naročnika.
 • Možnost zakupa prostora za en ali več strežnikov oziroma celotno strežniško omaro.
 • Možnost zakupa celotne strežniške sobe.
 • Neprekinjeno UPS napajanje z nadzorovanimi klimatskimi pogoji.
 • Možnost zagotovitve internetne oziroma VPN povezave do naročnika željene hitrosti.
 • 24/7 podporo (SLA), možen dostop ob predhodni najavi (30 min).
 • Prilagodljivo rešitev popolnoma novih sistemskih prostorov, ki se ujemajo z vašimi zahtevami in ISO standardi.
 • Možnost priklopa povezav vseh ponudnikov interneta v Sloveniji.
 • Možnost vzpostavitve neposrednih mednarodnih zasebnih podatkovnih povezav do Tier-1 operaterjev, npr. Colt, Cogent, …
 • Možnost priklopa direktno v SIX (Slovenian Internet eXchange).
Podatkovni center

Podatkovni prostor

 • objekt je zgrajen v skladu s protipotresnimi standardi
 • podatkovni prostor je varovan s kontrolo dostopa in videonadzorom
 • zagotovljena visoka raven protipožarne zaščite

Lastnosti električnega napajanja

 • visoka zanesljivost napajalnega vira (99,99 %)
 • redundantni napajalni sistem iz dveh neodvisnih energetskih virov
 • brezprekinitveno (UPS) napajanje
 • brezprekinitveno agregatno napajanje
 • v vsaki omari sta ločena in neodvisna A in B vira napajanja
 • centralni nadzorni sistem električnega napajanja

Klimatizacija

 • visoko razpoložljiva klimatizacija z redundantnim klimatizacijskim sistemom
 • lokalni toplotni izmenjevalniki visoke kapacitete hladilne moči
 • sistem hladno/toplih območij
 • centralni nadzorni sistem klimatizacije

Komunikacijske povezave

 • skupna simetrična internetna povezava minimalno 100 Mb/s
 • možnost najema lastne nedeljene/namenske povezave željene hitrosti
 • možnost priklopa redundantne mrežne povezave
 • možnost dodelitve lastnega naslovnega prostora IPv4/IPv6
 • možnost najema katerekoli druge storitve MegaTel (IP in mobilna telefonija, širokopasovne storitve, IP televizija, pisarna v oblaku, …)

Varovanje in dostop

 • varovanje s protivlomnim sistemom 24 ur na dan
 • video nadzor z dnevnim in nočnim snemanjem prostora in dostopov v prostor 24 ur na dan
 • dostopna kontrola z identifikacijskimi karticami
 • vse strežniške omare so opremljene s ključavnicami
 • centralni videonadzorni sistem (VNC)

Požarna varnost

 • zaznavanje požara v notranjosti prostora in okolici
 • sistem za avtomatsko preprečevanje gorenja v prostoru z plinom Novec-1230
 • stene z minimalno obstojnostjo 90 minut v primeru ognja
 • sistem za ročno proženje požarne zaščite
 • centralni nadzorni sistem za javljanje, nadzor delovanja in alarmiranje požarnega sistema
Povpraševanje