Analiza trenutnega stanja IP Telefonije v podjetju

Analiza se izvaja po dogovorjenem postopku v korakih kot sledi.

KORAK 1

Brezplačno analiziramo trenutne stroške fiksne telefonije in izračunamo prihranek.

KORAK 2

Preverimo lokacijo in razpoložljivost telekomunikacijske infrastrukture na lokaciji.

KORAK 3

Pripravimo pogodbo in zahtevke za prenos telefonskih številk.