V MegaTelu delujemo trajnostno na vseh področjih krožnega gospodarstva in brezogljičnih energetskih rešitev.

Z različnimi projekti uresničujemo svojo okoljsko odgovornost, k temu nenehno spodbujamo tudi svoje zaposlene in naše cenjene stranke.

Delovanje lahko zaokrožimo na tri sklope. Prvi pokriva energetske rešitve, drugi digitalizacijo poslovanja in tretji trajnostno ravnanje z materialnimi viri in odpadki.

Energetske rešitve

Energetske
rešitve

Digitalizacija poslovanja

Digitalizacija
poslovanja

Trajnostno ravnanje z materialnimi viri in odpadki

Trajnostno ravnanje z
materialnimi viri in odpadki

Energetske rešitve za CO2 nevtralnost

Energetske rešitve

Smo CO2 nevtralen operater. Vso energijo, potrebno za delovanje naših storitev proizvedemo v lastnih elektrarnah izključno z uporabo obnovljivih virov energije. Konkretno to pomeni, da smo na strehi Poslovnega centra MegaTel postavili fotovoltaično elektrarno moči 72,3 kW, ki poskrbi za električno energijo podatkovnega centra in Poslovnega centra MegaTel.

Z odklopom od velenjskega ogrevanja, ki temelji na fosilni energiji iz TEŠ 6, smo osnovali sodobno energetsko rešitev hlajenja in ogrevanja prostorov s povsem avtomatiziranim upravljanjem, avtomatiko in nadzorom.

Na objektu smo namestili HVAC sistem s 5 × 23 kW toplotnimi črpalkami vezanimi v kaskado in 65 konvektorjev preko katerih se ogrevajo in hladijo poslovni prostori. V kletnih prostorih smo opremili parkirna mesta z električnimi polnilnicami, prav tako parkirišče pred centrom.

Na celotno streho smo postavili sončno elektrarno z nazivno močjo 72,3 kW. Poleg te imamo na dislocirani enoti dodatno fotovoltaično elektrarno in pa lastno hidroelektrarno z dvema agregatoma na Gorenjskem.

eMobilnost

V skladu z našo strategijo sistematično gradimo ekosistem trajnostno naravnanih storitev in rešitev na področju digitalnega povezovanja in eMobilnosti, vse skupaj zaokroženo pod blagovno znamko MegaTel. Smo aktivni akter trajnostne mobilnosti v Republiki Sloveniji, s tem tudi registirirani ponudnik električne mobilnosti (eMSP) pod registrko številko SI-777.

Storitve, ki jih tržimo, moram najprej uporabljati sami, živeti z njimi, jih dograjevati do te mere, da so uporabnikom razumljive, prijazne, uporabne in jih šele nato plasirati na globalni trg. Posledično smo naš vozni park opremili z električnimi vozili, ki jih pri svojem delu uporabljajo tako naša tehnična kot prodajna ekipa. Oba direktorja podjetja spodbujata k nakupu električnih vozil med zaposlenimi, saj sta tudi sama lastnika električnih vozil že nekaj let.

Vozni park bomo z električnimi vozili širili tudi v prihodnje. Za polnjenje naše flote službenih ter privatnih vozil skrbi naša sončna elektrarna na poslovnem centru MegaTel, s čimer še dodatno zmanjšujemo izpuste ogljikovega dioksida v okolje ter s tem neposredno spodbujamo našo usmeritev nevtralnega CO2 operateja.

Digitalizacija poslovanja

Naše poslovanja v pretežni meri poteka digitalno. Vse ključne procese imamo digitalizirane in podprte elektronsko. V podjetju papirnatih transakcij praktično ni več.

Velika večina strank prejema elektronske račune in druge elektronske dokumente, kar še dodatno prispeva k minimalni porabi papirja in energije za transport.

Digitalizacija poslovanja

Trajnostno ravnanje z materialnimi viri in odpadki

Trajnostno ravnanje z materialnimi viri in odpadki

Sledimo smernicam krožnega gospodarstva na področju ravnanje z materialnimi viri in odpadki.

V vseh naših poslovnih enotah skrbno ločujemo odpadke znotraj podjetja in uporabljamo inovativne pristope, ki zmanjšujejo materialne odpadke.

Enako ravnamo na področju minimizacije embalaže, ki je trenutno še potrebna pri novih postavitvah naših rešitev pri strankah.